Euro 4

Euro 4 is een Europese norm voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.