Milieu-investeringen

Meerkosten van investeringen in voorzieningen die de milieuverontreiniging moeten verminderen.