Uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland ongeveer op EU-gemiddelde

In 2006 bedroegen de uitgaven aan gezondheidszorg in ons land 8,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is iets minder dan het gemiddelde van alle landen van de Europese Unie dat op 9,0 procent lag. Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk gaven het meest uit, ruim 10 procent van het bbp. In de nieuw toegetreden lidstaten waren de uitgaven aan gezondheidszorg aanmerkelijk lager. Zo lagen de zorguitgaven in Roemenië, Litouwen, Estland en Polen onder de 6 procent van het bbp.

Aandeel uitgaven aan gezondheidszorg in bbp in EU, 2006

Aandeel uitgaven aan gezondheidszorg in bbp in EU, 2006

Uitgaven per inwoner In Nederland wel hoger dan gemiddeld in EU

Per inwoner gaf Nederland in 2006 ongeveer 2 800 euro uit aan gezondheidszorg. Dat is wel hoger dan het gemiddelde in de EU, wat op 2 100 euro per inwoner lag. In Frankrijk, België, Oostenrijk, Duitsland en Denemarken waren de uitgaven per inwoner nagenoeg even hoog als in ons land. Luxemburg had veruit de hoogste kosten per inwoner, 3 600 euro. Net als bij het aandeel zorguitgaven in het bbp, zijn het ook hier de nieuw toegetreden landen die het minst uitgeven. Roemenië had in 2006 met 400 euro de laagste zorgkosten per inwoner, gevolgd door Bulgarije met 600 euro per inwoner.

Uitgaven aan gezondheidszorg per inwoner in EU, 2006

Uitgaven aan gezondheidszorg per inwoner in EU, 2006

Laura Voorrips