Uitgaven aan gezondheidszorg

De uitgaven aan gezondheidszorg van een land zijn gedefinieerd als de publieke en private uitgaven aan diensten en goederen van gezondheidszorg, inclusief verzekeringen en administratie. Het gaat om de kosten die worden gemaakt om de gezondheid te behouden, te herstellen of te verbeteren. De diensten en goederen worden geleverd door bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, apothekers en gemeentelijke gezondheidsdiensten. Behalve de medische en verpleegkosten zijn de kosten van thuiszorg, verzorgingshuiszorg en gehandicaptenzorg hierbij niet inbegrepen.

De uitgaven aan gezondheidszorg zijn gerelateerd aan het bbp van een land en aan het aantal inwoners van een land. De uitgaven gedeeld door het aantal inwoners zijn gecorrigeerd voor koopkrachtverschillen. Voor Luxemburg is bovendien gecorrigeerd voor het feit dat Eurostat-gegevens over zorgkosten betrekking hebben op de verzekerde populatie (inclusief personen die in Luxemburg werken maar elders wonen).