Gemiddelde van de EU-landen

Het EU-gemiddelde van het aandeel zorguitgaven in het bbp is een gewogen gemiddelde, op basis van de omvang van het bbp per land.

Voor Oostenrijk is het cijfer van 2004 gebruikt, voor Luxemburg en Letland 2005.