Steeds minder vrouwen gaan korter werken na geboorte eerste kind

Vrouwen kiezen minder vaak voor een kortere werkweek na de geboorte van hun eerste kind dan enkele jaren geleden. Alleen vrouwen die voor de geboorte een voltijdbaan hadden, gaan nog vaak minder uren werken.

40 procent van jonge moeders blijft even lang werken

De geboorte van een eerste kind is voor vrouwen steeds minder vaak een reden om minder uren te gaan werken. In de periode 2006-2008 bleef 40 procent van de jonge moeders hetzelfde aantal uren werken. Een aantal jaren daarvoor was dit nog maar 34 procent.

Het aandeel moeders dat minder uren ging werken nam af van 36 naar 31 procent. Nog slechts een klein deel van de moeders stopte volledig met werken. Dit aandeel daalde van 13 naar 10 procent. Het aandeel dat zowel voor als na de geboorte geen betaald werk had, bleef constant met 15 procent.

Verandering in arbeidsduur na geboorte van het eerste kind

Verandering in arbeidsduur na geboorte van het eerste kind

Vooral vrouwen met voltijdbanen gaan minder werken

De komst van een eerste kind is vooral bij vrouwen met voltijdbanen van invloed op de arbeidsduur. Van de vrouwen die in de periode 2006-2008 moeder zijn geworden, werkte 43 procent vooraf in voltijd. Kort na de geboorte was dit nog maar 18 procent.

Opvallend is dat dit aandeel nog veel lager is bij moeders met een kind van een of twee jaar oud. Van hen werkte maar 10 procent in voltijd. Een mogelijke verklaring voor deze verdere afname is dat de contractuele arbeidsduur pas wordt verkort nadat het ouderschapsverlof opgebruikt is.
Een arbeidsduur tussen 20 en 27 uur per week blijkt het populairst onder de moeders.

Arbeidsduur van moeders met één kind, 2006-2008

Arbeidsduur van moeders met één kind, 2006-2008

Jonge vaders passen werkweek nauwelijks aan

Voor mannen was de geboorte van het eerste kind nauwelijks aanleiding om hun arbeidsduur te veranderen. In de periode 2006-2008 bleef ruim 87 procent hetzelfde aantal uren werken. Slechts 5 procent ging minder uren werken. Dit patroon is de laatste jaren nauwelijks veranderd. Van alle jonge vaders had 85 procent een voltijdbaan en 8 procent een grote deeltijdbaan (28-34 uur).

Kasper Leufkens

Bron:
StatLine: Arbeidspatroon ouders; verandering na de geboorte van hun eerste kind