Meer of minder uren gaan werken

De verandering in de arbeidsduur is bepaald voor mannen en vrouwen met één kind van 0 jaar oud. Hiervoor is de contractuele arbeidsduur van één jaar geleden vergeleken met de huidige contractuele arbeidsduur. Op deze manier wordt de feitelijke verandering van de arbeidsduur van mannen en vrouwen die een eerste kind hebben gekregen vastgesteld.

De cijfers in dit artikel komen uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De EBB is een steekproefonderzoek onder huishoudens in Nederland. Het aantal mannen en vrouwen dat in de EBB steekproef van een bepaald jaar zit en ook in dat jaar een eerste kind heeft gekregen is beperkt. Daarom zijn de cijfers van drie jaren samengevoegd om tot betrouwbare cijfers te komen.