Rente verder omlaag

De langetermijnrente in Nederland, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, bedroeg in augustus 3,6 procent. In juli was dit 3,8 procent. De daling in augustus was de tweede op rij.

De Europese Centrale Bank (ECB) besloot in mei 2009 de rentetarieven aan te passen. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, werd met een kwart procentpunt verlaagd en ligt vanaf 13 mei op 1,0 procent. De depositorente bleef ongewijzigd op 0,25 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Volgens berekeningen van Eurostat, het Europees statistisch bureau, was er in augustus in de eurozone een deflatie van 0,2 procent. Dit is minder dan in juli, toen de prijzen in de eurozone gemiddeld 0,7 procent lager waren dan een jaar eerder.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)