Renteverlagingen ECB leiden doorgaans tot lagere hypotheekrente

In de periode oktober 2008 tot en met mei 2009 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) zijn belangrijkste rentetarief, de reporente, stapsgewijs verlaagd van 4,25 tot 1,0 procent. De stand van deze rente blijkt invloed te hebben op de hypotheekrente in Nederland, vooral op de rentevoeten van nieuw afgesloten overeenkomsten met een korte rentevaste periode.

Reporente in korte tijd fors verlaagd

De reporente is een belangrijk instrument om de prijsstabiliteit in de eurozone te handhaven. Doelstelling van de ECB is om de inflatie in de buurt van de 2 procent te houden. Van medio 2008 tot medio 2009 is de inflatie in de eurozone in een spectaculair tempo afgenomen: van 4,0 procent in juli 2008 tot -0,7 procent in juli 2009.

De reporente van de Europese Centrale Bank (ECB) staat sinds 13 mei 2009 op een historisch laag niveau van 1,0 procent. In de zeven maanden daarvoor verlaagde de Raad van Bestuur van de ECB de reporente stapsgewijs van 4,25 procent tot 1,0 procent. Niet eerder heeft de ECB de rente in zo’n korte tijd zo fors verlaagd.

Deze renteverlagingen kunnen invloed hebben op de rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkten, onder meer op de hypotheekrente. De hypotheekrente voor nieuw afgesloten woninghypotheken in Nederland daalde van 5,6 procent in november 2008 tot 4,7 procent in mei 2009. In juni liep de hypotheekrente iets op, tot 4,8 procent. Dit is opmerkelijk, gezien de verlaging van de reporente in mei.

Ontwikkeling van de reporente, de hypotheekrente Nederland en de inflatie in de eurozone

Ontwikkeling van de reporente, de hyptotheekrente Nederland en de inflatie in de eurozone

Verband tussen reporente ECB en hypotheekrente in Nederland

In de periode 1999-2009 was er een significant verband tussen de reporente van de ECB en de hypotheekrente in Nederland. De hypotheekrente loopt qua ontwikkeling ongeveer twee maanden achter op de reporente. Dit komt doordat er enige tijd zit tussen het moment dat de bank een offerte uitbrengt en het moment dat de overeenkomst daadwerkelijk ingaat. Daarnaast hebben banken mogelijk enige tijd nodig om te bepalen welke rentetarieven zij willen bieden.

Verband tussen reporente en hypotheekrente in Nederland

Verband tussen reporente en hypotheekrente in Nederland

Vooral sterk verband tussen reporente en korte hypotheekrente

Vooral de korte hypotheekrente (met een rentevaste periode tot en met 1 jaar) hangt sterk samen met de reporente van de ECB. Rentevoeten van hypotheken met een lange rentevaste periode worden in veel mindere mate beïnvloed door de hoogte van de reporente. De korte hypotheekrente daalde van 6,0 procent in oktober 2008 tot 3,5 procent in april 2009. Vervolgens liep de korte hypotheekrente weer iets op, tot 3,8 procent in juni. De rentevoeten van de hypotheken met een langere rentevaste periode veranderden na april nauwelijks.

Verband tussen reporente en hypotheekrentes naar rentevaste periode

Verband tussen reporente en hypotheekrentes naar duur hypotheek

Wouter Jonkers

Bron: Conjunctuurbericht