Servicekosten

Servicekosten zijn alle kosten die de verhuurder boven op de (kale) huur aan u in rekening mag brengen. De servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur in het huurcontract. Is dit niet het geval, dan gaat het meestal om all-in huur.
Vanaf 2008 is een selectie van de servicekosten opgenomen in de huurenquête, namelijk; Kosten voor huismeester, flatwacht e.d., schoonmaken gemeenschappelijke ruimten, verlichting voor gemeenschappelijke ruimtes, onderhoud gemeenschappelijke tuin, ramen wassen en beheer/administratiekosten.