Harmonisatie van huren

Wanneer een woning een nieuwe huurder krijgt, kan de huur van de woning worden bijgesteld tot de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zie ook website van VROM, woningwaarderingsstelsel.