Niet-commerciële verhuurders

Toegelaten instellingen: woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie.

Overheid: alle overheidsinstellingen zoals (rijks)universiteiten en gemeentelijke woningbedrijven.

Niet-commerciële instellingen: alle instellingen zonder winstoogmerk, waaronder stichtingen die geen woningstichting zijn.