Stemming onder consumenten onveranderd

Het consumentenvertrouwen is voor de tweede maand op rij niet veranderd. De indicator stond in juli op -24. Dit betekent dat er nog altijd veel meer pessimisten zijn dan optimisten. De stabilisatie van het vertrouwen volgt op een flinke verbetering in april en mei dit jaar.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen wordt berekend uit vijf deelindicatoren. Ook deze wijzigden nauwelijks ten opzichte van juni. Over het economisch klimaat dachten consumenten in juli even negatief als in juni, deze deelindicator bleef staan op -47. De koopbereidheid bleef laag en kwam in juli uit op -8, tegen -9 in juni.

Consumenten blijven bezorgd over de ontwikkeling van de werkloosheid. Het percentage dat verwacht dat de werkloosheid de komende 12 maanden zal oplopen kwam in juli uit op 86. Dit is vier keer zo veel als in juli 2008.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.