Personen met risico

Tussen haakjes de hoogte van de armoedegrens voor een eenpersoonshuishouden in koopkrachtpariteit.