Bijna 6 procent van de woningen niet bewoond

Van de ruim 7 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2008 was 5,7 procent (ofwel ruim 400 duizend) niet officieel bewoond. Dat wil niet zeggen dat ze leegstaan, maar dat er niemand woont die in het bevolkingsregister is ingeschreven. Het zijn vooral de kustgemeenten die een hoog percentage niet-bewoonde woningen hebben. Dat hangt samen met het aantal tweede woningen in deze gemeenten.

Vooral kustgemeenten met veel niet-bewoonde woningen

Vooral de kustgemeenten, met een recreatief karakter, hebben veel niet-bewoonde woningen. Koploper is de Zeeuwse gemeente Sluis waar bijna 22 procent van de woningen niet bewoond is door iemand uit het bevolkingsregister van deze gemeente. Niet alleen Zeeuwse gemeenten, maar ook de Waddeneilanden hebben relatief veel niet-bewoonde woningen.

Verder is in de drie grootste steden 10 procent of meer niet bewoond. De gemeente Den Haag heeft met bijna 13 procent het hoogste percentage niet bewoning van de grote vier. Dit wordt mede verklaard door de wijken Scheveningen en Kijkduin (kustrecreatie).

Niet-bewoonde woningen per gemeente

2758g1

Niet officieel bewoond is niet leegstand

Dat woningen niet officieel bewoond zijn, betekent niet dat zij leeg staan.  Woningen kunnen zijn bewoond door personen die niet voor inschrijving in het bevolkingsregister in aanmerking komen of worden gebruikt voor andere doeleinden zoals praktijkruimte, kinderopvang of studio’s en dergelijke of als tweede woning.

Ook kunnen woningen niet bewoond zijn omdat de bewoner elders vertoeft door opname in een zorginstelling, of omdat de persoon bij iemand is ingetrokken, maar voor de zekerheid de woning aanhoudt. Daarnaast worden woningen door illegalen bewoond.

Leegstand door verhuizing en renovatie

Bij een verhuizing kunnen mensen voor een bepaalde tijd twee woningen hebben. Ook bij grootschalige renovatieprojecten staan er tijdelijk woningen leeg. Verder zijn er nog woningen waarvoor de sloopvergunning is verstrekt, maar nog niet gesloopt zijn. Deze woningen zijn dus niet direct voor derden beschikbaar ter bewoning. Leegstand betreft ook woningen die nog niet verkocht of verhuurd zijn, zowel nieuwe als bestaande.

Willem Regeer

Bron:

StatLine, Woningbouw, voorraad

Niet-bewoonde woningen, 2008