Niet voor inschrijving in bevolkingsregister

Personen met een verblijfsduur in Nederland van korter dan 4 maanden, NAVO-militairen, diplomaten en asielzoekers (voor de eerste zes maanden) worden niet in het bevolkingregister ingeschreven.