Niet-bewoonde woningen

De basis voor het onderzoek naar niet-bewoonde woningen is de woningvoorraad op 1 januari 2008. De recreatiewoningen, wooneenheden en bijzondere woongebouwen zijn buiten beschouwing gelaten. Om te kunnen bepalen of er iemand woont, is er een koppeling gemaakt tussen het woningregister van het CBS en het bevolkingsregister. Het bevolkingsregister bevat personen die staan ingeschreven in de gemeente op deze datum. Beide registers bevatten adresgegevens. Op basis van deze koppeling is vastgesteld of er in een woning uit het woningregister iemand in het bevolkingsregister staat ingeschreven. Het gaat hier om woningen die voor permanente bewoning zijn bedoeld.