Thuisbevallingen

De gegevens over bevallingen zijn afkomstig van de Gezondheidsenquête van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. Aan alle vrouwen van 15 tot en met 50 jaar wordt gevraagd of zij in de afgelopen twee jaar zijn bevallen, zo ja hoe vaak zij bevallen zijn en waar de bevallingen hebben plaatsgevonden. Er wordt hier alleen gerapporteerd over de laatste bevalling. Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge.