Hoogopgeleide vrouwen

Het betreft hier de hoogste voltooide opleiding.
Hoogopgeleid: hbo- of universiteit.
Middelbaar opgeleid: (een equivalent van) mavo-, havo-, vwo- of mbo-opleiding.
Laagopgeleid: lager onderwijs of lbo-niveau.

De percentages in de tekst en in de grafiek zijn gecorrigeerd voor leeftijdsverschillen tussen de opleidingsgroepen.