Steeds meer arbeidsmigranten naar Nederland

In 2007 kwamen 80 duizend immigranten met een niet-Nederlandse nationaliteit naar Nederland. Dat waren er 13 duizend meer dan in 2006. Arbeid was in 2007 het voornaamste motief voor niet-Nederlanders om naar Nederland te komen. In de twaalf jaar daarvoor was gezinsmigratie steeds het voornaamste motief.

Niet-Nederlandse immigranten naar migratiemotief

Niet-Nederlandse immigranten naar migratiemotief

Meer arbeidsmigranten en studenten, minder asielmigranten

In 2007 kwamen 4 op de 10 migranten naar Nederland om te werken. In 2000 waren dat er 2 op de 10. Verder is het aantal buitenlandse studenten sinds 2000 bijna verdubbeld.

In 2000 en 2001 kwam nog 30 procent van de immigranten in het kader van asiel naar Nederland. In 2007 was dit minder dan 5 procent.

Vooral meer arbeidsmigranten uit de Europese Unie

Er kwamen vooral meer immigranten uit de Europese Unie naar Nederland om te werken. Niet alleen uit nieuwe EU-lidstaten als Bulgarije, Polen en Roemenië, ook uit de ‘oude’ lidstaten van de Europese Unie steeg het aantal arbeidsmigranten in 2007. Behalve uit de EU komen er ook meer arbeidsmigranten uit Azië. Het gaat hierbij om landen als India en Filipijnen.

Arbeidsmigranten naar geboorteland

Arbeidsmigranten naar geboorteland

Immigratie uit traditionele landen sterk gedaald

Het aantal migranten uit Turkije en Marokko is de laatste jaren fors gedaald. In 2007 kwamen 2,9 duizend Turkse en 1,7 duizend Marokkaanse immigranten naar Nederland, voor beide landen het laagste aantal sinds 1967.

Immigratie van Turken en Marokkanen

Immigratie van Turken en Marokkanen

Han Nicolaas

Bron: StatLine, Niet-Nederlandse immigranten naar migratiemotief

Migratie (interactief)