Immigratie

Naast de 80 duizend immigranten met een niet-Nederlandse nationaliteit, kwamen in 2007 bijna 37 duizend personen met de Nederlandse nationaliteit naar Nederland. De totale immigratie in 2007 bedroeg derhalve 117 duizend. Van de immigranten met de Nederlandse nationaliteit is geen migratiemotief bekend.