Sterke groei geestelijke gezondheidszorg

Steeds meer mensen maken gebruik van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In de jaren 2000–2007 nam het volume van de GGZ met gemiddeld 6,4 procent per jaar toe. Dit is circa 3 procentpunt meer dan de gemiddelde jaarlijkse volumetoename van de totale gezondheids- en welzijnszorg. Vooral de ambulante zorg is behoorlijk gegroeid. De jaarlijkse volumetoename was gemiddeld 14 procent. Bij klinische behandelingen en deeltijdsessies was de gemiddelde groei 3 procent per jaar.

De uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg zijn gestegen van 2,6 miljard euro in 2000 naar 4,5 miljard euro in 2007. Per hoofd van de Nederlandse bevolking betekent dit een toename van 162 euro naar 275 euro.

Volumeontwikkeling geestelijke gezondheidszorg

Volumeontwikkeling geestelijke gezondheidszorg

Bron: StatLine, Uitgaven aan zorg

Geestelijke gezondheidszorg, een methode voor het bepalen van volume- en prijsontwikkelingen