Geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omvat de volgende instellingen:
• medisch-specialistische centra voor behandeling en verpleging met mogelijkheid tot 24-uursverblijf, specifiek gericht op ziektebeelden van psychische aard, zoals algemeen psychiatrisch ziekenhuis en kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken;
• klinieken voor behandeling van en verpleging van verslaafden met mogelijkheid tot 24-uursverblijf (verslavingskliniek);
• behandeling met mogelijkheid tot 24-uursverblijf van mensen die een misdrijf hebben gepleegd (of dreigen te plegen) en behandeld worden voor psychiatrische stoornissen, zoals forensisch-psychiatrische klinieken en inrichtingen voor TBS (Terbeschikkingstelling);
• instellingen voor verzorging en begeleiding in een beschermde woonomgeving (24-uursverblijf) van psychiatrische patiënten met psychosociale problemen en verminderde zelfredzaamheid, zoals regionale instellingen voor beschermd wonen;
• centra voor ambulante behandeling, eventueel in combinatie met medicijnengebruik, van cliënten met psychische en psychosociale stoornissen en alcohol-/drugs-/gokverslaving, voor zover niet in praktijken van psychologen en psychotherapeuten, zoals regionale instellingen voor ambulante GGZ, consultatiebureaus voor alcohol en drugs, instellingen voor ambulante verslavingszorg, praktijken van vrijgevestigde psychiaters.
Terug naar artikel