Vervolgonderwijs

Onder vervolgonderwijs wordt hier verstaan het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.