Gesubsidieerd onderwijs

Het betreft hier alleen de uitgaven aan gesubsidieerde onderwijsinstellingen, de particuliere onderwijsinstellingen vallen hier buiten.