Uitgaven per leerling

Het betreft de uitgaven per leerling per jaar aan onderwijsinstellingen in het gesubsidieerde onderwijs. Uitgaven aan onderwijs aan particuliere onderwijsinstellingen vallen hier buiten. De uitgaven worden gedaan door de overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland. Bij de berekening van de uitgaven per leerling zijn bij het hoger onderwijs de uitgaven aan onderzoek buiten beschouwing gelaten: op deze manier worden voor alle onderwijssectoren alleen de uitgaven aan onderwijs met elkaar vergeleken. Deeltijddeelnemers zijn op basis van de studiebelasting vertaald naar voltijddeelnemers.