Vertrouwen consument licht gedaald

Het consumentenvertrouwen is in november licht afgenomen. De indicator daalde van -27 naar -29. Vooral over het economisch klimaat waren consumenten wat pessimistischer. De koopbereidheid nam slechts een fractie af. Gemiddeld waren er in de afgelopen twintig jaar iets meer pessimisten dan optimisten. Het langetermijngemiddelde ligt op ‑4.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Het oordeel over het economisch klimaat is met 3 punten gedaald en uitgekomen op -52. Het oordeel over de economie ligt nu ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-12), maar is nog wel 15 punten verwijderd van de laagste waarde ooit door het CBS waargenomen. De economische situatie in zowel de afgelopen twaalf maanden als de komende twaalf maanden werd in november iets negatiever beoordeeld dan in oktober.

Over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden zijn consumenten een stuk negatiever geworden. Ook de nabije toekomst ziet de consument wat somberder in. Daarentegen vonden consumenten het een iets gunstiger tijdstip voor het doen van grote aankopen, zoals meubelen, een wasmachine of een auto. Per saldo nam de koopbereidheid van consumenten in november slechts een fractie af en kwam uit op een waarde van -13.

De daling van het consumentenvertrouwen in november is bescheiden, maar het aantal consumenten dat in de komende twaalf maanden een stijging van de werkloosheid verwacht is voor de tweede achtereenvolgende maand fors gestegen. Verwachtte in september nog bijna 10 procent van de ondervraagden een stijgende werkloosheid, in oktober liep dit op tot 20 procent om in november te stijgen naar ruim 40 procent.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur