Kortdurend en langdurend zorgverlof

• Kortdurend zorgverlof: maximaal tien dagen betaald verlof (ten minste 70 procent van het dagloon) per jaar om te zorgen voor een thuiswonend ziek (pleeg-)kind, partner of ouder.
• Langdurend zorgverlof: maximaal zesmaal de wekelijkse arbeidsduur aan onbetaald verlof voor zorg voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder.

Naast deze speciale zorgverloven kan een werknemer gebruik maken van andere verlofsoorten zoals calamiteitenverlof, bijzonder of buitengewoon verlof, adv of vakantieverlof, of onbetaald verlof.