Conjunctuur over de top heen

Het conjunctuurbeeld was eind september minder florissant dan eind augustus. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok is over de grens van “hoogconjunctuur” doorgeschoven naar “teruggang”. Twaalf van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren echter nog wel boven hun langjarig gemiddelde.

De economie groeit minder snel. In het tweede kwartaal is de economie met 3,0 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 0,1 procent.

Door huishoudens werd in juli 1,4 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen was 3 procent groter. De productie van de industrie was bijna 3 procent lager dan in juli 2007.

De consumenten waren in september wat minder somber over de economie. Het vertrouwen van producenten in de industrie zakte van 4,9 in augustus naar -0,5 in september. Dit is de grootste afname ooit waargenomen. Het optimisme onder de zakelijke dienstverleners verminderde eveneens, maar veel minder heftig.

De kapitaalmarktrente liep in augustus terug naar 4,4 procent. De inflatie bleef onveranderd op 3,2 procent. De afzetprijzen van de industrie waren bijna 11 procent hoger dan een jaar eerder.

De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid bleef in de periode juni-augustus onveranderd. Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal licht gedaald, maar bleef op een hoog niveau. Het aantal uitzenduren steeg licht. Het aantal banen van werknemers was 2,0 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2007. Wel lag de banengroei in de eerste helft van 2008 iets lager dan in 2007.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur