Economische groei vertraagt

  • Economische groei 2,8 procent in tweede kwartaal 2008
  • Groei lager dan gemiddeld in 2007
  • Uitvoer en overheidsconsumptie groeien langzamer
  • Aardgasproductie fors hoger, vertraging in andere bedrijfstakken

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2008 met 2,8 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei is behaald met een werkdag meer dan in het tweede kwartaal van 2007. Dit blijkt uit de eerste raming van het CBS.
De economische groei is lager dan gemiddeld in 2007. Zowel de uitvoer als de overheidsconsumptie groeide minder. Uitgezonderd aardgas was de productiegroei in alle bedrijfstakken minder dan in 2007. Er waren ruim 160 duizend banen meer dan een jaar geleden. Dit is een stijging van 2,1 procent. Deze stijging is slechts weinig minder dan in de direct voorgaande kwartalen.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,0 procent

Ten opzichte van een kwartaal eerder groeide de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2008 niet. Rekening houdend met werkdag- en seizoenseffecten was het volume van het bruto binnenlands product (bbp) even groot als in het eerste kwartaal. Het is voor het eerst in drie jaar dat de Nederlandse economie kwartaal-op-kwartaal niet groeit.

Uitvoer groeit minder snel

In het tweede kwartaal van 2008 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 4,2 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2007. Deze groei is duidelijk lager dan de 6,5 procent in heel 2007. De uitvoer van Nederlands product groeide met 4 procent. Dit hoge groeicijfer hangt sterk samen met de forse stijging van de uitvoer van aardgas. De groei van de wederuitvoer zwakte af tot ruim 5 procent. De invoer nam, met een groei van 4,8 procent, sneller toe dan de uitvoer.

Aanzienlijke verschuiving in het consumptiepatroon huishoudens

Huishoudens hebben in het tweede kwartaal 2,3 procent meer besteed. Dit is in lijn met de gemiddelde groei over 2007, maar de groei is sterk veranderd van samenstelling. De groei in het tweede kwartaal kwam vooral door het flink hogere aardgasverbruik en de nieuwe eigen bijdragen in de zorg. Deze uitgaven zijn slechts beperkt door de consument te beïnvloeden. Bij de overige uitgaven was de consument duidelijk terughoudender en raakte de vaart uit de consumptiegroei van huishoudens. De bestedingen aan duurzame consumptiegoederen, de meest conjunctuurgevoelige uitgavencategorie van gezinnen, namen veel minder toe dan in 2007. Aan voeding en in de horeca werd na correctie voor de hogere prijzen minder uitgegeven.

Het volume van de overheidsconsumptie was slechts 0,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De groei kwam grotendeels voor rekening van hogere reële uitgaven aan de zorg.

Vooral meer geïnvesteerd in computers en gebouwen

De investeringen waren in het tweede kwartaal van dit jaar 6,6 procent hoger. Dit is meer dan de groei met 4,9 procent in 2007. De investeringen werden opwaarts beïnvloed door opvallend hoge uitgaven aan royalty’s en licenties. De investeringen in computers trokken opnieuw sterk aan. Ook in bedrijfsgebouwen werd flink meer geïnvesteerd. De investeringen in woningen, GWW-werken en in machines groeiden tussen de 1 en 4 procent.

Productie groeit minder in alle bedrijfstakken buiten de gassector

De delfstoffenwinning leverde in het tweede kwartaal van 2008 opnieuw een belangrijke bijdrage aan de economische groei. Zowel in het binnenland als in het buitenland werd veel meer aardgas afgezet. In alle andere bedrijfstakken was de groei van de productie minder dan gemiddeld in 2007. Bij de commerciële dienstverleners was de groeivertraging het sterkst, vooral bij de uitzendbureaus, de detail- en groothandel en de horeca. In de industrie en de bouw was de groeivertraging minder scherp. De productie in de bouw groeide met 4,4 procent nog fors. De bouw profiteerde van flink hogere investeringen in bedrijfsgebouwen.

Ruim 160 duizend banen erbij

Ondanks de tragere economische groei waren er in het tweede kwartaal 164 duizend banen van werknemers meer dan een jaar geleden. Voor het eerst zijn er nu meer dan 8 miljoen banen van werknemers. Wel is de groei van 2,1 procent iets minder dan in de direct voorafgaande kwartalen. Dit geldt ook voor de kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,4 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Meer informatie: Macro-economie, De Nederlandse economie per kwartaal