Fietsen naar het werk populair bij kleine afstanden

In 2007 is één op de vier verplaatsingen naar het werk per fiets afgelegd. Gemiddeld legden de fietsers daarbij ruim 4 kilometer af. De duur bedroeg ruim een kwartier.

Populariteit fietsen neemt niet toe

Het fietsen naar het werk is de afgelopen jaren niet toegenomen. Ook in 2000 was een kwart van de verplaatsingen naar het werk met de fiets. Nog altijd is de auto veruit het meest populaire vervoermiddel. Zes van de tien keer ging de reis naar het werk met de auto. Ook dit aandeel is al jaren constant. Slechts één op de tien keer wordt de afstand naar het werk met het openbaar vervoer overbrugd.

Verplaatsingen van en naar het werk naar vervoermiddel, 2007

Verplaatsingen van en naar het werk naar vervoermiddel, 2007

Kleinere afstanden vooral met de fiets

Bij afstanden minder dan één kilometer lopen of fietsen de Nederlanders doorgaans naar het werk. Toch wordt nog bijna één op de vijf verplaatsingen onder de 1 kilometer met de auto afgelegd. Wanneer de afstand tot het werk tussen de één en de vijf kilometer bedraagt, gaan mensen nauwelijks nog te voet. Dan is de fiets met bijna de helft van het aantal verplaatsingen het populairste vervoermiddel. Afstanden groter dan 15 km worden vrijwel uitsluitend met de auto of het openbaar vervoer afgelegd.

Vervoerswijzen naar afstandsklassen, 2007

Vervoerswijzen naar afstandsklassen, 2007

Driekwart fietsverplaatsingen korter dan 5 km

Bij ruim driekwart van alle fietsreizen naar het werk bedraagt de afgelegde afstand minder dan 5 kilometer. In een vijfde van de fietsreizen wordt een afstand overbrugd tussen de 5 en 10 km. Bij 5 procent is de afgelegde afstand groter dan 10 kilometer.

Verplaatsingen per fiets naar afstand, 2007

Verplaatsingen per fiets naar afstand, 2007

Ilona Bouhuijs en Ger Sleijpen

Bron: StatLine, Mobiliteit Nederlandse bevolking