Mensen met een slechte gezondheid hebben meer moeite om rond te komen

Mensen die hun gezondheid als slecht ervaren, hebben vaak moeite om rond te komen. Zij kunnen zich niet om de dag een warme maaltijd permitteren of de woning goed verwarmen.

Moeilijk rondkomen naar ervaren gezondheid en inkomensniveau, 2006

Moeilijk rondkomen naar ervaren gezondheid en inkomensniveau, 2006

In 2006 had ongeveer 5 procent van de mensen van 16 jaar en ouder een slechte gezondheid. Van deze groep had 40 procent moeite om rond te komen. Van de mensen die een redelijk tot goede gezondheid hebben, kwam slechts iets meer dan 10 procent moeilijk rond. Een laag inkomen vergroot bovendien de financiële problemen. Boven de lage-inkomensgrens had een derde van de mensen met een slechte gezondheid moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Onder deze grens lag het aandeel mensen met een slechte gezondheid dat moeilijk kan rondkomen boven de 60 procent.

Bepaalde uitgaven zijn niet meer goed mogelijk

Mensen die een slechte gezondheid ervaren moeten soms bepaalde uitgaven achterwege laten of uitstellen omdat ze daarvoor onvoldoende geld hebben. Bijna 10 procent van de mensen met een slechte gezondheid kon zich in 2006 niet om de dag een warme maaltijd veroorloven. Van de lage inkomens was dat 20 procent. Dit percentage is twee keer zo hoog als voor mensen met een laag inkomen en een redelijke tot goede gezondheid.

Verder had 9 procent van de mensen met een slechte gezondheid onvoldoende geld om het huis te verwarmen. Met een laag inkomen was dat zelfs 22 procent. Vergeleken met mensen met een laag inkomen en een redelijke tot goede gezondheid is dit ruim tweemaal zo vaak.

Onvoldoende geld per uitgavencategorie naar ervaren gezondheid en inkomensniveau, 2006

Onvoldoende geld per uitgavencategorie naar ervaren gezondheid en inkomensniveau, 2006

Harry Bierings en Wendy Smits

Bron: Moeilijk rondkomen naar ervaren gezondheid en inkomensniveau