Moeite om rond te komen

Het betreft hier mensen van 16 jaar en ouder in een huishouden waarvan de hoofdkostwinner aangeeft zeer moeilijk of moeilijk rond te kunnen komen van het netto-inkomen.