Gezondheid

Het betreft hier mensen van 16 jaar en ouder die aangeven een slechte (of zeer slechte) gezondheid te ervaren. Mensen die hebben aangegeven een redelijke, goede of zeer goede gezondheid te ervaren, zijn ingedeeld als mensen met een redelijke tot goede gezondheid.

De gegevens zijn ontleend aan het onderzoek 'Statistics on Income and Living    Conditions' (EU-SILC) 2006 en hebben betrekking op alle personen van 16 jaar en ouder.