Omzet bouw groeit ook in eerste halfjaar 2008 sterk

De sterke omzetstijging van de bouw in de afgelopen jaren hield in de eerste helft van 2008 aan. De bouw zette 12 procent meer om dan in de eerste helft van 2007. In 2007 bedroeg de omzetgroei 10 procent. De omzet van de bedrijven die bedrijfsgebouwen en woningen bouwen groeide het hardst.

Omzetontwikkeling bouw, 12-maands voortschrijdend gemiddelde

2541g1

Meer productieve uren

De omzetgroei van de bouw is mede toe te schrijven aan een stijging van het aantal productieve uren. Vooral door betere weersomstandigheden was het aantal productieve uren in de eerste helft van 2008 ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling bouw, eerste helft 2008

2541g2

Alle bouwsectoren in de lift

De grootste bouwsector, de burgerlijke en utiliteitsbouw, zette in de eerste helft van dit jaar 13 procent meer om dan een jaar eerder. Dit ging wel gepaard met een stijging van de kosten. Zo stegen de bouwkosten van nieuwe woningen in de eerste helft van 2008 met ongeveer 4 procent. De burgerlijke en utiliteitsbouw heeft een aandeel van 45 procent in de totale omzet van de bouw.

De grond-, water- en wegenbouw is goed voor 18 procent van de bouwomzet. Ook hier steeg de omzet in de eerste helft van 2008 sterk (9 procent). De kosten van grond-, weg- en waterbouwkundige werken namen echter ook sterk toe. De kosten waren in het eerste halfjaar van 2008 ongeveer 7 procent hoger dan een jaar eerder. De overige bouwbedrijven, waaronder installatiebedrijven, schilders en stukadoors, realiseerden in de eerste helft van 2008 een omzetstijging van 12 procent.

 
Omzetontwikkeling bouw naar bedrijfsomvang, eerste twee kwartalen 2008

2541g3

Ontwikkeling kleinbedrijf positiever

De omzetgroei van het kleinbedrijf was in het eerste halfjaar van 2008 hoger dan de omzetontwikkeling van het midden- en grootbedrijf. Deze ontwikkeling deed zich in alle sectoren van de bouw voor.

Ingrid Zum Vörde Sive Vörding en Ron Duijkers

Bron: StatLine, Indexcijfers omzet bouwnijverheid (2000=100)