Economische groei eerste kwartaal 2008 bijgesteld tot 3,3 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2008 met 3,3 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat gebeurde met een werkdag minder dan in het eerste kwartaal van 2007. Deze tweede raming van de economische groei is 0,2 procentpunt hoger dan de eerste raming van 15 mei. Zoals ieder jaar op dit tijdstip zijn de groeicijfers voor de voorgaande drie jaren aangepast op grond van meer en betere informatie. De economische groei komt voor 2005 en 2006 hoger uit dan eerder gepubliceerd, terwijl de groei voor 2007 niet gewijzigd is. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Licht opwaartse bijstelling eerste kwartaal

De opwaartse bijstelling van de economische groei in het eerste kwartaal hangt samen met een hogere raming voor de productie van industrie en bouwnijverheid. De productie van de overheid komt iets lager uit. Bij de bestedingen zijn de investeringen en de voorraadvorming iets hoger vastgesteld, terwijl de overheidsconsumptie iets lager uitkomt. Ook worden zowel de uitvoer als de invoer van diensten hoger geraamd. 

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,4 procent

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2007 groeide de economie in het eerste kwartaal van 2008 met 0,4 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. De kwartaal-op-kwartaalgroei is 0,2 procentpunt hoger dan bij de eerste raming in mei. 

Economische groei breed gedragen

De uitvoer van goederen en diensten nam in het eerste kwartaal met 6,5 procent in volume toe. Dit is evenveel als gemiddeld in 2007. De wederuitvoer nam iets minder sterk toe. De sterke groei van de aardgasuitvoer betekende een impuls voor de uitvoer van Nederlands product. De invoer nam sneller toe dan de uitvoer. De consumptie van huishoudens steeg met 2,3 procent een fractie meer dan in 2007, maar dit kwam vooral door een hoger verbruik van aardgas. Vergeleken met het extreem zachte eerste kwartaal van 2007 werd veel meer gestookt. De aanschaf van duurzame consumptiegoederen nam slechts met 0,4 procent toe. De groei van de overheidsconsumptie was gering en geheel toe te schrijven aan meer zorguitgaven. De overige overheidsuitgaven namen licht af. De investeringsgroei was met 7,2 procent hoog, met als toppers bedrijfsgebouwen, vrachtauto’s en computers. Aan de productiekant van de economie zorgden de aardgaswinning en de bouw voor een forse impuls. De commerciële diensten lieten met 3,2 procent een mindere groei zien dan in voorgaande kwartalen. De vertraging deed zich vooral voor bij de uitzendbranche. De groei van de industriële productie bleef beperkt tot 1,5 procent.

Economische groei 2005 en 2006 opwaarts bijgesteld

De economische groei voor 2005 is bijgesteld naar 2,0 procent. Dat is 0,5 procentpunt hoger dan eerder gepubliceerd. De groei voor 2006 is met 0,4 procentpunt opwaarts bijgesteld naar 3,4 procent. In beide jaren zijn vooral de consumptie en de investeringen maar ook het uitvoersaldo hoger dan eerder geraamd. Aan de productiekant hebben de industrie en de commerciële dienstverleners meer geproduceerd. De economische groei voor 2007 blijft 3,5 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads