Geweldsmisdrijven vaak geseponeerd

Van dit artikel is op 28 juli een herziene versie verschenen.

In 2007 seponeerde het Openbaar Ministerie ruim 41 procent van de geweldsmisdrijven die het zelf afdeed. Dit percentage is al jaren hoger dan bij andere misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. Het totaal aandeel zaken dat het OM seponeert, is sinds 2000 vrijwel stabiel.

Totaal aantal sepots stabiel

In 2007 deed het OM ruim 122 duizend zaken af. In dat geval brengt het OM de zaak niet voor de rechter, maar handelt het zelf de zaak af.

Bijna twee derde van de afdoeningen door het OM zijn transacties. Dit aandeel neemt toe, vooral door een stijging van het aantal taakstraffen dat het OM oplegt. Een kwart van de afdoeningen door het Openbaar Ministerie zijn sepots: het OM vervolgt de verdachte dan niet, bijvoorbeeld wegens gebrek aan bewijs. Dit aandeel is sinds 2000 vrijwel stabiel.

Sepots door het Openbaar Ministerie

Sepots door het Openbaar Ministerie

Steeds meer geweld en vernieling

Een kwart van de zaken die het OM afdeed in 2007, betrof vermogensmisdrijven. Dit aandeel is sinds 2000 constant.

Het aandeel geweldsmisdrijven en vernieling en openbare orde misdrijven nam juist toe. Vormden geweldsmisdrijven in 2000 nog 11 procent van de afdoeningen door het OM, in 2007 was dit toegenomen tot 19 procent. De vernieling en openbare-ordemisdrijven stegen in dezelfde periode van 12 tot 17 procent.

Aandeel sepots naar soort misdrijf

Aandeel sepots naar soort misdrijf

Vooral geweldsmisdrijven vaak geseponeerd

In 2007 deed het Openbaar Ministerie bijna 23 duizend geweldsmisdrijven af. Hiervan seponeerde het ruim 41 procent. Ook in 2000 lag dit met 45 procent al flink boven het gemiddelde van 25 procent van alle afdoeningen.
Opvallend is dat er bij de geweldsmisdrijven sinds 2003 relatief veel beleidssepots zijn.

Nynke de Lange

Bron: StatLine, Misdrijven; afdoeningen door het Openbaar Ministerie