Recordbedrag aan schadevergoeding naar ex-verdachten

In 2007 is bijna 23 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend aan ex-verdachten. Dat is bijna het dubbele van het bedrag in 2000. Zowel het aantal toegekende verzoeken als het gemiddeld toegekende bedrag steeg de afgelopen jaren sterk.

Vergoedingen voor proceskosten stijgen sterk

De rechter kende vorig jaar 15,4 miljoen euro toe aan niet-veroordeelde verdachten vanwege gemaakte proceskosten. Dat is ruim de helft meer dan in 2006. Ten opzichte van de jaren daarvoor is het zelfs een verdubbeling. De toegekende vergoeding wegens onterecht ondergane hechtenis stijgt minder hard.

Totaal toegekend bedrag

Totaal toegekend bedrag

Gestage stijging aantal toegekende verzoeken

Het aantal toegekende verzoeken voor een schadevergoeding stijgt al een aantal jaren gestaag. In 2007 kende de rechter 6,6 duizend verzoeken toe. Dit is 11 procent meer dan in 2006 en ruim 72 procent meer dan in 2000.

Ex-verdachten dienden vorig jaar 7,3 duizend verzoeken om een schadevergoeding in. De rechtbanken behandelen jaarlijks ongeveer 80 procent van de verzoeken. De resterende 20 procent loopt vooral via het hof.

Aantal toegekende verzoeken

Aantal toegekende verzoeken

Gemiddeld bedrag iets hoger

De toegekende schadevergoeding aan ex-verdachten bedroeg in 2007 gemiddeld bijna 3 500 euro. Dat is 21 procent meer dan in 2006. De stijging is volledig toe te schrijven aan de hogere vergoeding voor gemaakte kosten. Het bedrag voor onterechte hechtenis daalde juist.

Gemiddeld toegekende schadevergoeding

Gemiddeld toegekende schadevergoeding

Nynke de Lange

Bron: StatLine, Strafzaken; bijzondere procedures