Gemaakte proceskosten

Verdachten die proceskosten hebben gemaakt maar niet zijn veroordeeld, kunnen een vergoeding krijgen (art. 591a Wetboek van Strafvordering). Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor een advocaat. De verdachte kan ook een vergoeding krijgen voor het gedragen leed of de aantasting van zijn naam.