Onterecht ondergane hechtenis

Verdachten die in voorlopige hechtenis hebben gezeten maar niet zijn veroordeeld, kunnen een schadevergoeding krijgen (artikel 89 Wetboek van Strafvordering). Bij de bepaling van de hoogte van deze vergoeding kijkt de rechter onder meer naar de omstandigheden waaronder de hechtenis is ondergaan.