Statistiek Zorginstellingen

Met ingang van het verslagjaar 2006 publiceert het CBS uitkomsten over financiën, personeel, capaciteit en productie van zorginstellingen in de volgende sectoren: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verpleging, verzorging en thuiszorg. De zorginstellingen zijn op basis van hun economische hoofdactiviteit ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). In de uitkomsten worden de nevenactiviteiten van de zorginstellingen ‘meegenomen’. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, gecombineerd met gegevens uit aanvullende enquêtes en registraties van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).