Opbouw personeel in de zorg

In de zorg worden de volgende functiecategorieën onderscheiden:
1. Overheadfuncties: algemene en administratieve functies, waaronder management en staf algemene en administratieve functies, automatiseringspersoneel, opleidingspersoneel, administratief personeel en personeel algemene ondersteuning.
 
2: Facilitaire functies: hotelmatige, terrein- en gebouwgebonden functies, waaronder personeel linnenvoorziening, wasserij, keuken, groenvoorziening, onderhoud van gebouwen.

3. Verpleegkundige en verzorgende functies: verpleegkundige, verzorgende en sociaal-pedagogische functies. Hierbij worden ook leerlingen meegerekend.

4. Medische functies: medische en sociaal-wetenschappelijke functies, waaronder medisch specialisten, psychologen en psychiaters. Bij algemene en categorale ziekenhuizen worden bij de medische functies ook de vrijgevestigde medisch specialisten meegeteld.

5. Overige behandelende functies: diagnostische en behandelingsondersteunende functies. Voorbeelden zijn paramedici, laboratorium- en röntgenonderzoekers.