Daling bijstandsuitkeringen vlakt af

  • Afname één procent
  • Stijging kortdurende uitkeringen
  • Daling bij mannen vrijwel gestagneerd

In het eerste kwartaal van 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gedaald tot 271 duizend. Ten opzichte van eind 2007 is dat een afname met 3 duizend uitkeringen. Het laatste halfjaar neemt de daling van het aantal bijstandsuitkeringen af. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aantal bijstandsuitkeringen is ten opzichte van 31 maart 2007 gedaald met ruim 25 duizend uitkeringen. De daling van het aantal uitkeringen neemt echter sinds september 2007 duidelijk af. In het derde kwartaal van 2007 bedroeg de daling van het aantal bijstandsuitkeringen 3,3 procent. In het laatste kwartaal was dit 2,0 procent en in het eerste kwartaal van 2008 is dit afgenomen tot 1,1 procent.

Ondanks de licht dalende trend, is het aantal kortdurende uitkeringen opgelopen. Het aantal bijstandsuitkeringen korter dan 1 jaar is het eerste kwartaal van 2008 met bijna 3 procent gestegen. Ter vergelijking: in het derde kwartaal van 2007 was nog sprake van een daling met bijna 7 procent.

De daling van het aantal bijstandsuitkeringen is met 1,6 procent in het eerste kwartaal van 2008 het grootst bij vrouwen. De daling bij mannen kwam in het eerste kwartaal van 2008 uit op 0,4 procent. Het aandeel jonge mannen tot 25 jaar liet in het eerste kwartaal zelfs een kleine stijging zien.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief grafiek.