Daling langdurende bijstand

In 2007 is het aantal bijstandsuitkeringen voor het derde achtereenvolgende jaar fors gedaald. Eind december werden 275 duizend uitkeringen geteld, 27 duizend minder dan een jaar eerder. Het grootste deel van de afname bestond uit uitkeringen die al een jaar of langer duurden. In ‘s-Hertogenbosch, Emmen en Utrecht daalde het aantal bijstandsuitkeringen relatief snel. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Vooral afname van langdurende bijstandsuitkeringen

Het aantal bijstandsuitkeringen nam in 2007 met 27 duizend evenveel af als in 2006. Er was in 2007 echter een sterkere afname van bijstandsuitkeringen die al een jaar of langer duurden. In 2007 daalde het aantal langdurende uitkeringen met 21 duizend, terwijl het in 2006 met 15 duizend afnam.

Gemeenten boeken wisselende resultaten

De gemeenten voeren de Wet werk en bijstand uit. Zij boekten in 2007 sterk wisselende resultaten in het terugdringen van het beroep op de bijstand. In ’s‑Hertogenbosch, Emmen en Utrecht daalde het aantal uitkeringen in 2007 bijvoorbeeld met meer dan 15 procent, terwijl de daling landelijk 9 procent bedroeg. Het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Haarlemmermeer bleef gelijk. In Apeldoorn en Eindhoven was de daling in 2007 ook gering.

Het aantal uitkeringen in Amsterdam en Rotterdam nam wat minder af dan het landelijk gemiddelde. Amsterdam en Rotterdam hadden in 2006 echter een relatief sterke daling. ‘s-Gravenhage en Utrecht lieten in 2007 met 12 en 16 procent juist een groter dan gemiddelde afname zien.

Niet alleen het gemeentelijke beleid is van invloed

Met de invoering van de Wet werk en bijstand per 2004 hebben de gemeenten meer middelen gekregen om het beroep op de bijstand terug te dringen. Daarnaast heeft het Rijk financiële prikkels ingesteld. De mate waarin de afzonderlijke gemeenten succesvol zijn, hangt maar voor een deel af van het gevoerde beleid en de economische situatie. Omstandigheden als het opleidingsniveau van de bevolking en de regionale arbeidsmarkt spelen ook een belangrijke rol.

In het medio 2007 tussen Rijk en gemeenten gesloten Bestuursakkoord is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de ambitie uitgesproken om het aantal bijstandsuitkeringen in de periode 2007-2011 met 75 duizend te verminderen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.