Invulling vrije tijd

De gegevens over vrijetijdsbesteding zijn afkomstig uit de survey Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), verrijkt met inkomensgegevens afgeleid uit fiscale registraties. Aan POLS-2004 zijn de inkomensgegevens uit 2004 gekoppeld. POLS-2006 is verrijkt met inkomensgegevens uit 2005.

POLS betreft een steekproef uit de bevolking van 0 jaar en ouder (exclusief personen woonachtig in bejaarden- en verzorgingshuizen). Indien de onderzoekspersoon jonger is dan 12 jaar worden de vragen aan een van de ouders gesteld. Bij oudere kinderen worden de vragen door het kind zelf beantwoord indien de ouders daar toestemming voor geven.  De precieze vraagstellingen luiden als volgt:

- Neemt u / uw kind (vanaf 4 jaar) minstens een keer per maand actief deel aan activiteiten van een of meer verenigingen?
- Hoeveel uur per week besteedt u / uw kind (vanaf 4 jaar) aan lichamelijke sport?
- Heeft u / uw kind (vanaf 4 jaar) in de afgelopen 12 maanden in Nederland een museum bezocht?
- Hoe vaak bent u / is uw kind de afgelopen 12 maanden met vakantie geweest? Een vakantie is hier gedefinieerd als een verblijf buiten de eigen woning voor recreatieve doeleinden met tenminste 4 opeenvolgende overnachtingen.

Alleen de gegevens van personen jonger dan 18 jaar zijn gebruikt voor analyse.