Minder jongeren werkloos

In 2007 was 9 procent van de niet-schoolgaande jongeren van 15 tot 23 jaar werkloos. Dat is flink minder dan in 2005 toen 15 procent van de jongeren werkloos was. De kans om een baan te vinden is met een startkwalificatie twee keer zo groot als zonder.

Werkloze niet-schoolgaande jongeren (15 tot 23 jaar)*

Werkloze niet-schoolgaande jongeren (15 tot 23 jaar)*

Meeste jongeren niet lang werkloos

Vorig jaar waren 25 duizend jongeren die niet meer op school zaten, op zoek naar werk. De meeste jongeren zijn maar een paar maanden werkloos. Dit is niet verwonderlijk. Jongeren hebben na het afronden van hun opleiding tijd nodig om een baan te vinden. Toch was bijna een kwart na 12 maanden nog steeds werkloos.

Werkloosheidsduur jongeren, 2007*

Werkloosheidsduur jongeren, 2007*

Met startkwalificatie succesvoller

Om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat jongeren minimaal een diploma op havo, vwo of mbo-2 niveau halen, de zogeheten startkwalificatie. De werkloosheid onder jongeren zonder startkwalificatie lag de afgelopen jaren ongeveer twee keer zo hoog als bij hun leeftijdsgenoten die wel beschikken over deze kwalificatie.

Werkloosheid jongeren, met en zonder startkwalificatie*

Werkloosheid jongeren, met en zonder startkwalificatie*

Francis van der Mooren

Bron: Jeugdwerkloosheid, 1e kwartaalrapportage 2008 Landelijke Jeugdmonitor