Werkloze niet-schoolgaande jongeren

Niet-schoolgaande jongeren van 15 tot 23 jaar zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf uur per week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn. Dit aantal gedeeld op het totaal aantal niet-schoolgaande jongeren van 15 tot 23 jaar in de beroepsbevolking, geeft het werkloosheidspercentage.