E-commerce verder toegenomen

De Nederlandse bedrijven hebben in 2006 bijna 11 procent van hun omzet via e-commerce behaald. Het aandeel e-commerce is daarmee duidelijk harder gestegen dan in de voorgaande jaren.Toch bleef Nederland op dit gebied nog altijd achter bij het EU-gemiddelde.

E-commerce verdrievoudigd

Elektronische orders zijn de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen voor het Nederlandse bedrijfsleven. In 1999 realiseerden de bedrijven slechts iets meer dan 3 procent van hun omzet op deze manier. Sindsdien is dat opgelopen tot bijna 11 procent in 2006.

Het omzetaandeel van e-commerce is in 2006 drie keer zo hard gegroeid als in de voorgaande jaren. Dit kwam vooral door een sterke toename in de industrie. In deze sector werd ook relatief de meeste omzet via elektronische orders gerealiseerd: 19 procent. De e-commerce in de dienstensector is minder hard gegroeid.

E-commerce bedrijven 1)

E-commerce bedrijven 1)

Nederlandse e-commerce onder EU-15-gemiddelde

Het omzetaandeel e-commerce van de Nederlandse bedrijven bleef in 2006 licht achter bij het EU-15-gemiddelde van 12 procent. Sinds 2003 is er op dit gebied weinig veranderd aan de positie van ons land.

De e-commerce bij Nederlandse bedrijven was in 2006 vergelijkbaar met die van bedrijven in België en Duitsland. Vooral in de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk speelden elektronische orders een belangrijke rol in het bedrijfsleven.

E-commerce internationaal 1)

E-commerce internationaal 1)

Wel hoog aandeel breedband

De relatief lage positie van Nederland op het gebied van e-commerce is opmerkelijk gezien het hoge percentage bedrijven met breedbandinternet in ons land. In 2006 behoorde Nederland met 87 procent tot de koplopers van Europa.

Vergeleken met 2002 hebben de Nederlandse bedrijven een flinke inhaalslag gemaakt. In dat jaar had 37 procent van de bedrijven een breedbandinternetaansluiting, iets minder dan het gemiddelde van de EU-15 (40 procent).

Bedrijven met breedbandinternet 1)

Bedrijven met breedbandinternet 1)

Vincent van Straalen

Bronnen: