E-commerce, 1999-2006

Tabel 1. Aandeel e-commerce

  % van de totale omzet
1999 3,4
2000 6,3
2001 7,5
2002 7,4
2003 8,3
2004 8,9
2005 9,4
2006 10,8

Bron: CBS, De digitale economie 2007.

Tabel 2. Aandeel e-commerce per bedrijfstak

  1999 2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006

  % van de totale omzet
           
Totaal 3 7 8 9 11
           
Industrie 5 11 12 14 19
Energie en water 0 1 1 1 3
Bouwnijverheid 0 1 1 2 1
Handel 3 6 9 10 10
Horeca 3 5 6 7 10
Vervoer, opslag en communicatie 3 7 9 9 15
Zakelijke dienstverlening 2 3 3 3 4
Gezondheids- en welzijnszorg 0 1 0 1 3
Overige dienstverlening 0 1 1 2 2

Bron: CBS, De digitale economie 2007.