De digitale economie 2007

de digitale economie 2007

Nederland blijft internationaal koploper als het gaat om de beschikbaarheid van ICT in huishoudens. De belangstelling voor digitale televisie is in Nederland toegenomen: eind 2006 maakten ruim 2 miljoen huishoudens gebruik van deze toepassing. Verder hadden 7,5 miljoen personen wel eens elektronisch gewinkeld.
Internationaal gezien behoort het ICT-gebruik van de bedrijven in Nederland niet tot de absolute top. De omzet via e-commerce bedroeg in 2006 bijna 11 procent van de totale omzet van de bedrijven. In het breedbandgebruik doen de bedrijven het wel relatief goed.
Eind 2007 was ruim twee derde van de overheidsdiensten elektronisch beschikbaar. Hiermee functioneert de Nederlandse overheid Europees gezien bovengemiddeld. De zorg- en onderwijssector lopen echter niet voorop als het gaat om ICT-investeringen.
De ICT-sector heeft sinds 2004 gretig geprofiteerd van het aantrekken van de economie, vooral de ICT-dienstensector. De internationale handel in ICT-goederen en -diensten is in de afgelopen tien jaar sterk gegroeid, zowel de uit- als invoer floreerde in Nederland. De telecommunicatiesector heeft in Nederland ongeveer 2,5 procent bijgedragen aan het bruto binnenlands product in 2006.

Statistische bijlage